Teka

Chậu rửa chén Teka được nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu , chậu được thiết kế tinh tế bằng chất liệu thép không gỉ AISI 304 bền đẹp.

Chậu rửa chén Teka COSMOS 2B 1D

Chậu rửa chén Teka COSMOS 2B 1D

Chậu rửa Teka UNIVERSO 1 1/2B 1D

Chậu rửa Teka UNIVERSO 1 1/2B 1D

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B 1D

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B 1D

Chậu rửa chén Teka PREMIUM 2B 1D

Chậu rửa chén Teka PREMIUM 2B 1D

Chậu rửa chén Teka PREMIUM 2B

Chậu rửa chén Teka PREMIUM 2B

Chậu rửa chén Teka STAGE 2B

Chậu rửa chén Teka STAGE 2B

Chậu rửa chén Teka STAGE 45 1B 1D

Chậu rửa chén Teka STAGE 45 1B 1D

Chậu rửa chén Teka BE 40 x 40 x18

Chậu rửa chén Teka BE 40 x 40 x18

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D GT

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D GT

Chậu rửa chén Teka BE 2B 785

Chậu rửa chén Teka BE 2B 785

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 90 GT

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 90 GT

Chậu rửa chén Teka BE 2B 845

Chậu rửa chén Teka BE 2B 845

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 79 2B

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 79 2B

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 79 1B 1D

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 79 1B 1D

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

Chậu rửa chén Teka CENTROVAL 1B

Chậu rửa chén Teka CENTROVAL 1B

Chậu rửa chén Teka Classic 2 1/2 B

Chậu rửa chén Teka Classic 2 1/2 B

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2B 86

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2B 86

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2 1/2B 1D

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2 1/2B 1D

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2B 1D

Chậu rửa chén Teka CLASSIC 2B 1D

Chậu rửa chén TEKA ISINK 95 DX

Chậu rửa chén TEKA ISINK 95 DX

Chậu rửa chén Teka ANGULAG 2B

Chậu rửa chén Teka ANGULAG 2B

Chậu rửa chén Teka FRAME 2B 1/2D

Chậu rửa chén Teka FRAME 2B 1/2D